Workshop-ul Rolul emoțiilor în relațiile interpersonale - atașamentul în acțiune

În data de 09.04.2019, ora 14:00, în Corpul D, etajul II, sala D215, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” în colaborare cu Facultatea de Litere organizează workshop-ul Rolul emoțiilor în relațiile interpersonale - atașamentul în acțiune.

Workshop-ul este susținut de către: Simona HERB, psihoterapeut, dr., coordonator național al programului de formare continuă în domeniul terapiei centrată pe emoții și Viorel ROBU, lector univ. dr. în cadrul Facultății de Litere.

poz

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.