„Societățile de servicii de investiții financiare”

Societatea Antreprenorială a Studenților în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a organizat, vineri 15 martie 2019, începând cu ora 10, în amfiteatrul C01 Corp C – UVAB, Laboratorul Academic cu tema „Societățile de servicii de investiții financiare”.

ASF are în derulare un program de educație financiară, care vizează două paliere. Pe de o parte programul de educație financiară adresat școlilor gimnaziale și liceelor, iar pe de altă parte programul adresat universităților. La universități, programul se numește Laboratorul economic și este susținut de lectori din ASF.

La eveniment au participat 110 persoane reprezentând studenți și masteranzi, în special ai Facultății de Științe economice din UVAB, cadre didactice ale aceleași facultăți, precum și ziariști acreditați în Bacău.

 Alte informații legate de acest eveniment aici:

https://donedelaeconomic.blogspot.com/2019/03/studentii-universitatii-alecsandri-se.html

p1

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.