Eveniment de multiplicare în cadrul proiectului ERASMUS+: MUINÍN – Confidence Recognition of Prior Learning

Joi, 28 februarie 2019, începând cu ora 10, în sala Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău va avea loc un seminar asupra competenţelor cheie ale mentorului RPL. Activitatea are loc în cadrul proiectului ERASMUS+: MUINÍN – Confidence Recognition of Prior Learning, derulat în parteneriat cu EQUAL IRELAND (coordonator proiect), TUCEP Perugia, Aristotle University of Thessaloniki şi WUSMed – World University Service of the Mediterranean.

La eveniment participă invitaţi din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău.

Afis eveniment

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.