Workshop-ul „Iubirea între vis și realitate”, ediția a VI-a

În data de 27.02. 2019, ora 14:00, în corpul D, etajul II, sala D225, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” organizează cea de-a VI- a ediție a workshop-ului „Iubirea între vis și realitate”.

Workshop-ul va fi susținut de către echipa de psihologi din cadrul departamentului.

Workshop DCP

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.