Campionatul Naţional Universitar de Atletism în Sală

Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, în parteneriat cu  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii şi Federaţia Română de Atletism organizează, în perioada 25-27 ianuarie 2019, la Bacău, Campionatul Naţional Universitar de Atletism în sală, ediţia XXIV.

Colaboratori la acest campionat sunt Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău, Inspectoratul Județean Şcolar Bacău și Asociația Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Şedința tehnică va avea loc pe 25.01.2019, ora 18, la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Sunt așteptate să participe 25 de centre universitare din țară, universitatea băcăuană figurând în întrecere cu 20 de studenți.

Probele de concurs includ 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 5 km marş, 4 x 400 m, 60 m  garduri, înălțime, prăjină, lungime, triplusalt, greutate (masculin) şi 60 m,  400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 3 km marş, 4 x 400 m, 60 m garduri, înălțime, prăjină, lungime, triplusalt, greutate (feminin).

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.