Două proiecte de informatică participante la BringITon! 2018

În perioada 13-14 decembrie 2018, doi studenţi de la programul de studii Informatică, coordonat de Departamentul de Matematică-Informatică al Facultăţii de Ştiinţe, au participat la competiţia de proiecte ocazionată de desfăşurarea Workshop-ului de promovare și valorificare a interacțiunii între cercetarea informatică universitară și mediul de afaceri BringITon! 2018, organizat în Sala Paşilor Pierduţi din Palatul Universitar de la Copou, în perioada 13-14 decembrie.

Cele două lucrări sunt următoarele:

  1. Termostat controlat de la distanţă – student Bîtcă-Mitrofan Adrian-Iulian, student în anul al III-lea la Informatică FR (coordonator lector univ. dr. Furdu Iulian-Marius)
  2. Smart Case - student Olaru Ştefan, student în anul I la Informatică FR (coordonatori prof. univ. dr. Nechita Elena şi conf. univ. dr. Crişan Cerasela).

La activitate a participat şi un grup de 18 studenţi din anul I, de la programele de studii Matematică şi Informatică, coordonat de prof. univ. dr. Nechita Elena, lector univ. dr. Ardeleanu Roxana-Elena şi psiholog Anton Daniela de la Departamentul de Consiliere Profesională.

Programul evenimentului poate fi vizualizat aici.

p iasi

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.