Centenar Radu Beligan

Se împlinesc la 14 decembrie o sută de ani de la naşterea, în satul Filipeşti, comuna Galbeni (azi, comuna Filipeşti), judeţul Bacău, a ilustrului actor de teatru şi film, memorialist, eseist şi poet. Radu Beligan, Doctor honoris causa al Universităţii „Vasile Alecsandri”din Bacău a provocat prin uriaşa personalitate artistică o serie de impresii desprinse din prefaţa sa la o carte mai puţin cunoscută: „Între acte” (Bucureşti, Editura „Allfa”, 2013):

„O prejudecată îi îndeamnă încă pe mulţi să socotească viaţa unui actor o permanentă întâlnire cu neprevăzutul, o precipitare de trăiri acute”,  când de fapt ea este „un capital de trudă nevăzută, de semne de întrebare, de agresiuni, de monotonie tăcută, de planuri şi de eşecuri, de oscilaţii între o speranţă şi o dezamăgire, de stagnări şi de inerţii”; „Ceea ce e cu adevărat intim sau, în orice caz, expresiv se află în munca mea de interpret şi – rog să fiu scuzat pentru termen – de «animator» al mişcării teatrale”; „Cred că adevărurile şi obsesiile ciclice sunt şi infirmităţile, şi eschivele, şi tăriile acestei maşinării expresive care-i viaţa unui om de teatru, şi dicţionarul unei epoci artistice turuind câteodată în vid, dar şi desprinzându-se din cercul în care s-a plasat, pentru a lua altitudine. Cu speranţa că zborul nu va fi deturnat”.

O constantă a vieţii sale intelectuale a fost, după cum se deduce, munca (includem aici şi nenumăratele ceasuri de lectură). De duminică, 9 decembrie 2018, în interiorul Casei de Cultură „Radu Beligan” din comuna Filipeşti poate fi vizitat Punctul Muzeal dedicat memoriei artistului şi realizat prin grija familiei. În prima vitrină din stânga se poate vedea placheta înmânată de rectorul Universităţii din Bacău (azi, „Vasile Alecsandri”) la 27 octombrie 2006, cu un text în limba latină, iar între multele cărţi din spatele biroului, titluri şi nume de primă mărime din cultura română şi universală.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.