Conferinţa finală a proiectului CECIM

Luni, 10 decembrie 2018, ora 11:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, va avea loc Conferinţa finală a Proiectului CNFIS-FDI-2018-0223 „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM). Proiectul este finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională,  Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră). Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, perioada de implementare fiind  mai –decembrie 2018.

Proiectul a urmărit să creeze cadrul de colaborare între universitate - mediul economic şi social, care să sprijine părţile interesate: angajatori – cadre didactice/consilieri-studenţi, în vederea dezvoltării a două componente esenţiale: adaptabilitatea şi responsabilitatea viitorilor absolvenţi, pentru a asigura o absorbţie şi adaptare rapidă a acestora pe piaţa muncii, conform nevoilor specifice locului de muncă. Vor fi prezentate activităţile realizate şi rezultatele obţinute în urma implementării proiectului, feed-back-ul angajatorilor şi beneficiile pentru grupul-ţintă, precum şi activităţile care vor continua după încheierea proiectului. Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai unor organizaţii publice şi private, mass-media, cadre didactice, consilieri, studenţi şi absolvenţi.

Afis conferinta finala

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.