Training Anelis Plus

Luni, 3 decembrie 2018, la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău se va desfășura, în Aula Universității, începând cu ora 13:00, training-ul de utilizare pentru bazele de date Anelis Plus, în vederea accesului la literatura științifică.

Acesta se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenților.

Afis Universitate Acces Electronic

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.