Rezultatele obținute la procesul de selecție din data de 29.11.2018, din cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-0773

Proces-verbal cu rezultatele obținute la procesul de selecție din data de 29.11.2018 pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare (masterand) și asistent de cercetare (doctorand) din cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-0773 (.pdf)

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.