Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău premiată la Gala Edumanager

Miercuri, 21 noiembrie 2018, a avut loc la București, a VI-a ediție a Galei Edumanager, unde au fost premiate cele mai bune proiecte din mediul academic universitar și preuniversitar, în urma analizei efectuate de către un juriu alcătuit din personalități reprezentative din domeniul educației.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a obținut Premiul de excelență la categoria Comunicare online pentru proiectul CNFIS-FDI-2018-0223 „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM).

Pe durata a 7 luni,  proiectul creează, între universitate şi mediul economico-social, un cadru de colaborare, care să sprijine părţile interesate, prin dezvoltarea a două componente esenţiale: adaptabilitatea şi responsabilitatea viitorilor absolvenţi, pentru absorbţia şi adaptarea rapidă pe piaţa muncii.

poza 1.jpgpoza 2.jpgpoza 3.jpgpoza 4.jpgpoza 5.jpg

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.