Anunt privind rezultatul selectiei partener - 23.11.18 etapa 1

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău anunță finalizarea primei etape a procedurii de selecţie a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” (.pdf)

 

 


Anunt privind rezultatul selectiei partener 23.11.18 etapa 1 Page 1

Anunt privind rezultatul selectiei partener 23.11.18 etapa 1 Page 2

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.