„Întâlniri cu…TÂLC”, ediția a XIV-a

În data de 22.11.2018, ora 14:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Departamentul de Consiliere Profesională organizează cea de-a XIV-a ediție din cadrul proiectului „Întâlniri cu…TÂLC”, ediție subintitulată „România 100 – VOCILE TIMPULUI”, Trecut – Prezent - Viitor”.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Grupării „Alumni Vasile Alecsandri” împreună cu studenții care se pregătesc pentru cariera didactică: Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Pedagogia învățământul primar și preșcolar, Strategii inovative în educație  și voluntarii Departamentului de Consiliere Profesională. Intenția organizatorilor este de a contopi, prin intermediul elevilor, studenților, reprezentanților Alumni, profesorilor din învățământul preuniversitar și universitar  participanți „VOCILE TIMPULUI”, Trecut – Prezent - Viitor”, cu referire nemijlocită la semnificația Marii Uniri și multiplele sale reverberații istorice, spirituale și emoționale.

Invitații speciali ai acestei întâlniri sunt: prof. emerit dr. Viorel - Mircea NICOLESCU, Universitatea din București, Președinte Asociația Academia Pedagogilor; prof.univ. dr. Emil STAN, Universitatea Petrol–Gaze din Ploiești; col. (rtr) Paul – Valerian TIMOFTE, vicepreședinte Cultul Eroilor „Regina Maria”, Bacău, Președintele Filialei Județene „Col. Corneliu Chiries”, Bacău.

În cadrul evenimentului vor avea loc 3 lansări carte: 1. Autoritate și educație, autor Emil STAN; 2. Influența mediului familial asupra dezvoltării personalității preșcolarilor, testul „Familia” – după Evi Crotti, autor Daniela PUȘCAȘU; 3. Strategii de stimulare a potențialului creativ al elevilor din învățământul primar, autor Lidia SABĂU. Atmosfera va fi întreținută prin apelul la memorii, recitări, muzică ușoară și populară precum și o suită de dansuri populare românești.

INtalniri cu Talc principal

Lansare INtalniri cu Talc

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.