Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, reprezentată în DigForASP - reţeaua europeană de analiză criminalistică digitală

Proiectul European DIGitalFORensics: evidence Analysis via intelligent Systems and Practices (DigForASP) este o iniţiativă coordonată de Dr. Jesús Medina (de la Universitatea Cádiz), la care participă deja mai mult de 80 de cercetători din 31 de ţări. Pe o durată de patru ani, proiectul va crea una dintre cele mai largi reţele interguvernamentale pentru cooperarea ştiinţifică şi tehnică în domeniu.

Reţeaua DigForASP (https://www.cost.eu/actions/CA17124) este susţinută de Programul de Cooperare în Ştiinţă şi Tehnologie (Cooperation Program in Science and Technology, COST), finanţat prin programul-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene. Prima întâlnire a grupurilor de lucru ale reţelei a avut loc la Évora, în Portugalia, între 8 şi 10 noiembrie 2018.

Scopul întâlnirii a fost de a pregăti realizarea primelor obiective ale proiectului, printre care şi cunoaşterea de către matematicieni şi informaticieni a problemelor din criminologia digitală, inclusiv a aspectelor legale, tehnice şi criminologice. Specialiştii din domeniile teoretice vor identifica astfel tehnicile de raţionament automat care se pot aplica în criminologia digitală. În plus, această primă întâlnire a urmărit creşterea numărului de ţări participante, cât şi atragerea structurilor naţionale sau internaţionale care au competenţe legate de securitate şi informaţii. Din proiect face parte deja un membru al ENSFI (European Network of Forensic Science Institutes), singura comunitate de criminologie recunoscută de Comisia Europeană.

Reţeaua DigForASP va dezvolta sinergia între forţele de securitate, agenţiile conexe acestora, instituţiile Uniunii Europene şi ale ţărilor vecine, asociaţiile şi companiile care activează în domeniu. Scopul central al proiectului este stabilirea unei reţele solide care să introducă noile tehnologii informatice în analiza digitală, pentru a îmbunătăţi procedurile de lucru şi a obţine rezultate de calitate într-un mod eficient.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este reprezentată în reţeaua DigForASP printr-o echipă de informaticieni şi matematicieni din Facultatea de Ştiinţe, coordonată de d-na conf. univ. dr. Gloria-Cerasela Crişan.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.