Conferința Științifică Internațională a Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății – Ediția a VII-a

În perioada 09-10 noiembrie 2018 la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău vor avea loc manifestările științifice organizate cu ocazia Conferinţei Stiinţifice Internaţionale “Realizări şi perspective în domeniul Știința Sportului și Educaţiei Fizice în contextul interdisciplinarităţii învăţământului european”, ediţia a VII-a.

Evenimentul științific este organizat sub egida Federației Internaționale de Educație Fizică și Sport și a Societății Științei, Excelenței și Sportului Universitar din România, dar si in spiritul aniversării centenarului Marii Uniri.

Cea de-a 7 –a ediție a conferinței se bucură de o audiență importantă prin participarea în competiție a 76 lucrări științifice elaborate de 130 de autori din 34 de centre universitare, unități școlare și sportive din România și din 11 țări străine (Franța, Spania, Cehia, Slovacia, Slovenia, Kosovo, Iran, Turcia, Grecia, Republica Moldova și Columbia). Manifestările științifice se vor deschide în ziua de 09 noiembrie a.c. prin desfășurarea unui workshop pe tematică de terapie ocupațională specifică domeniului ”Psihologiei”.

Festivitatea de deschidere a competiției științifice va avea loc în data de 10 noiembrie 2018, ora 10:00, la Aula Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău. Competiția științifică se va desfășura pe trei secțiuni, prin prezentări orale sau postere la nivelul III al Corpului D din Universitatea ”Vasile Alecsandri”.

Persoană de contact: Prof. univ. dr. habil. Tatiana Dobrescu, Prodecan cu MCSRIN, tel.: 0744524416.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.