Anunț concurs - Secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 20 noiembrie 2018 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de 
 • Secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii - un post în cadrul Secretariatului General al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău
  • Tematica de concurs precum și detalii privind organizarea și desfășurarea concursului se găsesc în documentul atașat. (.pdf)
  •  Tabel nominal cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 20.11.2018 pentru ocuparea postului de secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii (.pdf)
  • Proces-verbal referitor la rezultatul soluționării contestației privind selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii (.pdf)
  • Proces-verbal cu rezultatele obţinute la proba scrisă de către candidați, pentru ocuparea postului de secretar universitate cu atribuții de arhivar  și acte de studii (.pdf)
  • Proces-verbal cu rezultatele obţinutela interviul din data de 22.11.2018 pentru ocuparea postuluide secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii (.pdf)
  • Raport final al concursuluiorganizat în perioada 20.11.2018-22.11.2018 pentru ocuparea postuluide secretar universitate cu atribuții de arhivar și acte de studii (.pdf)
  pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.