Lansarea cărţii „România 100- Băcăuani în Marele război şi la Marea Unire” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În anul Centenarului, prin activitățile proiectului „România 100 - Băcăuani în Marele Război și la Marea Unire”, Consiliul Județean Bacău în parteneriat cu Asociația Unlimited Connections şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău își propune să amintească tinerelor generații faptele de vitejie și onoare realizate în timpul Marelui Război de eroii noști băcăuani care au contribuit la realizarea Marii Uniri a României.

Evenimentul va avea loc joi, 11 octombrie 2018, ora 15:00, în Aula Universităţii. Vor participa reprezentanţi ai autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ şi cultură, elevi şi studenţi.

afis lansare volum Romania 100

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.