Conferinţa Internaţională „Innovation in Psychology, Education and Didactics” (ICIPED), ediţia a II-a

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, România, în colaborare cu Facultatea de Litere și în parteneriat cu Școala Gimnazială,  Nr. 1 Negoiești Bacău și Școala Gimnazială, Nr. 28 Galați, organizează în perioada 20-22 septembrie 2018 a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale „Innovation in Psychology, Education and Didactics” (ICIPED).

Tema conferinței de anul acesta vizează contextul actual al formării cadrelor didactice. Scopul este de  reuni oamenii de știință din domeniul educaţiei, profesori, studenţi, masteranzi, consilieri, experți de învățământ, administratori, absolvenți și reprezentanți ai organizaţiilor societății civile pentru a împărtăși și discuta despre contribuţiile teoretice din mediul ştiinţific și cele din practica educaţională. Temele de interes includ, dar nu sunt limitate la, următoarele domenii tematice: Psihologie educaţională, Pedagogie, Didactica specialităţii.

În deschiderea conferinţei vor fi prezentate lucrări în plen de către cadre didactice și cercetători de la universități și asociații recunoscute la nivel internațional (Conf. univ. dr. Mehmet Șahin, Universitatea Necmettin Erbakan, Turcia; Dr. Nuri Balta, Universitatea Internațională de Afaceri, Kazakhstan; Dennis Relojo, Societatea Internațională de Psihologie, Consiliere și Educație) și național (Prof. univ. dr. Răzvan-Lucian Andronic, Universitatea „Spiru Haret”,  Brașov, Conf. univ. dr. Liliana Mâță, Prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; Dr. Mihaela Cojocaru, Asociația pentru Educație și Formare).

De asemenea, organizatorii au propus şi workshop-ul Gândirea reflexivă în educație – Cum și de ce? coordonat de prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, conf. univ. dr. Liliana Mâță și psiholog Gabriel Mareș de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Mai multe informaţii despre Conferinţa ICIPED 2018 se găsesc pe site-ul http://www.iciped2018.psychreg.org/.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.