Centenar Leon D. Leviţchi

Traducător, istoric literar, lexicograf, eseist şi poet, profesor doctor docent, Leon D. Leviţchi (27 aug. 1918, municipiul Edineţ, Republica Moldova – 16 oct. 1991, Bucureşti) este cel mai cunoscut dintre angliştii români de după război. În a doua jumătate a secolului trecut (între anii 1975 şi 1980), a predat cursuri de literatură engleză, de traducere din/în limba engleză, de lexicografie şi gramatica limbii engleze, la specializarea Limba şi literatura engleză – limba și literatura franceză de la Facultatea de Filologie a Institutului de Învăţământ Superior din Bacău (azi, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău).

Reproducem una dintre caracterizările prezente în dicţionarele de literatură: „Înzestrat cu o impresionantă putere de muncă, cu o exemplară rigoare, atent la cele mai mici amănunte, de o mare modestie, [Leon D. Leviţchi] s-a dedicat înfăptuirii unei opere ample, cuprinzând dicţionare, istorii ale literaturii engleze, studii de shakespearologie, traduceri din şi în limba engleză ale unor autori foarte diverşi, toate realizate cu talent” (Dan Grigorescu, în Dicţionarul general al literaturii române – Academia Română; coordonator, Eugen Simion; Bucureşti, Editura „Univers enciclopedic”, 2005).

La 27 august 2018, în Sala de consiliu şi apoi în Sala „Leon Leviţchi” ale Facultăţii de Litere – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (str. Sp. Haret, nr. 8), Departamentul de limbi şi literaturi străine şi Societatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău (iniţiatoarea evenimentului), în colaborare cu Gruparea Alumni „Vasile Alecsandri” Bacău, cu Biblioteca Universităţii, cu Uniunea Scriitorilor din România – filiala Bacău şi cu revistele „Ateneu” şi „Plumb”, au organizat un moment omagial. Au participat cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar de ieri şi de azi, studenţi, masteranzi, scriitori, publicişti, iubitori ai culturii române şi universale.

poza centenar LL

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.