Masă rotundă „Noi parteneriate – Noi oportunităţi pentru studenţi” în cadrul proiectului CECIM

Vineri, 13 iulie 2018, ora 11:00, în Sala Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, va avea loc Masa rotundă intitulată „Noi parteneriate – Noi oportunităţi pentru studenţi”. Evenimentul face parte din proiectul CNFIS-FDI-2018-0223 „Comunicare eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii” (CECIM).

Obiectivul general al acestei întâlniri  este îmbunătățirea continuă a comunicării între studenţi – universitate – angajatori, pentru crearea profilului absolventului cerut de angajator, prin corelarea competenţelor dobândite cu cerinţele de pe piaţa muncii. În cadrul evenimentului se vor prezenta activităţile propuse a fi realizate în parteneriat cu angajatorii, discuţii tematice privind Relaţia dintre angajatori și universitate: un parteneriat pentru o carieră de succes şi o dezbatere intitulată Angajator-student: preocupări, așteptări și oportunități!.

Toate acestea au drept scop obţinerea unui feedback din partea angajatorilor cu privire la portretul absolventului, stagiile de practică şi internship, precum şi adaptarea curriculum-ului pentru a răspunde cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă, prin încheierea de acorduri de parteneriat.

Programul manifestării poate fi vizualizat aici (.pdf)

Afis Final 13 iulie 2018

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.