O serie de manifestări dedicate sărbătorii a 42 de ani de învăţământ tehnic la Bacău

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în perioada 27 - 29 iunie 2018, trei conferințe internaționale (OPROTEH, ediţia a XIII-a; COFrRoCA, ediţia a X-a; CIEI, ediţia a XI-a), la care se adaugă o sesiune națională de comunicări științifice studențești (Ingineria - Profesia viitorului, ediţia a II-a). Au confirmat participarea peste 34 de profesori din străinătate din Franța, Bulgaria, Germania, Maroc, Republica Moldova, precum și numeroși colegi din țară din centre universitare din București, Iași, Suceava şi Galați. De asemenea, Asociaţia Română de Mecanica Ruperii îşi va desfăşura şedinţa comitetului executiv.

Deschiderea oficială a manifestărilor va avea loc miercuri, 27 iunie 2018, ora 10:30, în Aula Universităţii. Cu această ocazie, Facultatea de Inginerie va oferi Diploma de membru de onoare al  Corpului academic domnului Prof. univ. dr. ing. Cristian NICHITA de la Université Le Havre, Franţa.

Programul manifestărilor poate fi vizualizat aici (.pdf)

AFISE MODIFICATEx

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.