BICENTENAR VASILE ALECSANDRI

Având în vedere menţiunea din mitrica de naştere aflată la Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale („Vasilică este născut la 14 iunie 1818, în tîrgul Bacăului” – Vasile Alecsandri, tatăl; cf. Gh. Ungureanu, „Câteva date inedite despre familia şi vieaţa poetului Vasile Alecsandri”, în „Cetatea Moldovei”, Iaşi, mai 1943, pp. 254-268) şi legitimarea acestui adevăr de către Academia Română (portretul din Cabinetul de stampe, dicţionarele literaturii române din 1979 până în 2016), de Uniunea Scriitorilor din România, prin săptămânalul „România literară”, precum şi de către istorici literari recunoscuţi (Nicolae Manolescu, Alexandru Piru, Georgeta Antonescu, Florin Faifer ş.a.), instituţia de învăţământ superior care îi poartă numele – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – organizează evenimentul BICENTENAR VASILE ALECSANDRI.

În ziua de 14 iunie 2018, începând cu ora 11, vor avea loc: inaugurarea bustului scriitorului (în holul Facultăţii de Litere, Corpul C, parter – str. Spiru Haret, nr.8; sculptor, Mihai Bejanariu), în prezenţa acad. Eugen Simion şi a secretarului de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Gheorghe Popa; „Alecsandri, băcăuanul” – colocviu ştiinţific (Amfiteatrul „Dumitru Alistar”); participă specialişti de la Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale, Muzeul Naţional de Literatură Română Iaşi şi de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Iaşi; „Casa Alecsandri din Bacău, spre o certitudine” (Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bacău, despre Programul „2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural”); expoziţie de carte şi documente în care apare menţiunea „Vasile Alecsandri, n. 14 iunie 1818, Bacău”.

Parteneri sunt Societatea Cultural-Știinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău (iniţiatoarea evenimentului) şi Primăria municipiului Bacău. Colaborează instituţii administrative, de cercetare ştiinţifică, de cultură, artă şi învăţământ din ţară şi din Republica Moldova.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.