Conferinţa CCD AFRICA- 55 de ani de unitate în diversitate

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează Conferinţa AFRICA - 55 de ani de unitate în diversitate, 25 mai, ora 14:00, în Aula Universităţii.

Din program amintim:

  • De la Organizaţia Unităţii Africane, la Uniunea Africană, Prof.univ.dr. Gabriel LEAHU, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti;
  • Eternizarea la putere prin reforme constituţionale în Africa francofonă, Prof. dr. Viorel CRUCEANU, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău;
  • Sistemul de partide din Camerun, Conf. univ. dr. Sergiu MIŞCOIU.
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.