„Promoția 1968 – Facultatea de Filologie - Din nou în amfiteatru”

Gruparea „Alumni Vasile Alecsandri” din cadrul Societății Cultural - Științifice „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează evenimentul „Promoția 1968 –Facultatea de Filologie - Din nou în amfiteatru”.

Absolvenții promoției 1968 ai Institutului Pedagogic de 3 ani din Bacău, Facultatea de Filologie, specializarea Filologie, se vor reuni în data de 29.05.2018, ora 10:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, corpul D, etajul I, cu prilejul jubileului absolvirii.

Alumni 29.05

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.