Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” Domnului Prof. univ. dr. emerit Petru IOAN

Joi, 24 mai 2018, ora 12:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, conferit domnului Prof. univ. dr. emerit Petru IOAN de la Universitatea  „Al.  I.  Cuza“ Iași,  Facultatea  de  Filosofie și Științe  Social – Politice.

Filosof remarcabil,  logician și semiotician în mod deosebit,  cărturar și pedagog de aleasă ținută intelectuală,  magistru neîntrecut în arta vorbirii şi a scrierii,  profesorul emerit  Petru  IOAN se află în galeria marilor oameni de cultură.

Amploarea programului de cercetare și bogata activitate publicistică derulată de profesorul  Petru  IOAN între  1970  și  2018  se relevă,  între altele,  prin cele  36 de volume de autor,  prin cele  28 de studii în volume colective tematice coordonate de domnia sa,  prin cele  66 de studii în alte volume coordonate de alți colegi, prin cele 6 monografii (tratate,  respectiv cursuri  universitare),  prin cele peste 100 de studii în revistele academice de profil,  ori prin foarte numeroasele articole din volume retrospective sau din periodicele de cultură. 

În creația științifică a Prof. univ. dr.  Petru  IOAN impresionează diversitatea și amploarea scrierilor dedicate logicii și metalogicii, în volume precum:  Axiomatica,  un  studiu  morfo-logic,  Logică  și  metalogică,  Perspective  logice,  Logică  și  dialectică,  Orizonturi  logice,  Logică  și  filosofie,  Logica  integrală,  Logica  la  confluență  cu hermeneutica,  Prin  logică,  spre  metafilosofie,  Modalitate  și  modalizare  în  perspectiva  logicii  integrale,  Introducere  în  protologie.

afis DHC Petru Ioan

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.