CONFERINŢA CIED Bacău, ediția 1 Stimularea „creşterii inteligente” a tinerilor băcăuani în context european 13-16 iunie 2018

În virtutea faptului că Strategia Europa 2020 – strategia europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii – este principala platformă de acţiune a instituţiilor Uniunii în perioada 2013-2020, obiectivele acesteia se regăsesc în evenimentele majore desfășurate de Centrul de Informare Europe Direct – Bacău.

Prima ediție a conferinței CIED Bacău își propune identificarea unor soluţii eficiente şi rapide pentru o creştere cu adevărat „inteligentă” a tinerilor români, în general, și a celor băcăuani, în special, ținând cont de contextul european actual. Așa cum sublinia comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, investind în educaţia tinerilor, în creativitate şi inovare se asigură creşterea calităţii vieţii acestora: „Trebuie să fructificăm din plin potențialul ei (n.r. educației) de a clădi societăți reziliente, de a crea un sentiment de apartenență și de a da oamenilor șansa să învețe prin experiență directă ce înseamnă identitatea europeană în toată diversitatea ei”.

Organizatori:

 • Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Centrul de Informare „Europe Direct” (CIED) Bacău
 • Consiliul Judeţean Bacău
 • Primăria Municipiului Bacău

Colaboratori confirmați:

 • Departamentul de Consiliere Profesională al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Departamentul de Relații internaționale al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Liga Studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
 • S.A.S. – Societatea Antreprenorială a Studenților – Bacău
 • ESN (Erasmus Student Network) Bacău
 • Federația Tinerilor din Bacău
 • Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Conceptul de „creştere inteligentă” orientează discursul către o Europă a cunoaşterii, competitivităţii şi performanţei calitative a tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea pregătirii academice, a cercetării inovative și a inițiativei antreprenoriale.

Plecând de la acest fundament discursiv, tematica conferinței se axează pe următoarele arii tematice:

 • Oportunităţi de studiu, training şi angajare a tinerilor;
 • Modalităţi şi strategii de optimizare a comunicării tinerilor;
 • Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru inovare şi creativitate;
 • Formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Din dorința de a coopta tinerii înşişi în procesul de concepere şi aplicare a strategiilor şi politicilor de tineret cu impact la nivel european, conferinţa va fi structurată în trei părţi:

 • prima parte (14 iunie) va avea cadrul formal, academic, și va cuprinde prezentări ale temelor în plen şi pe secţiuni (susţinute de specialişti în domeniu, manageri din mediul privat şi public);
 • a doua parte (15 iunie) va consta din 2 mese rotunde organizate de tineri (elevi, studenţi, masteranzi, tineri antreprenori, angajatori, angajaţi);
 • a treia parte (15 iunie) va consta dintr-o prezentare de postere prin care tinerii să-şi promoveze ideile, proiectele, parteneriatele într-un schimb de bune practici.

 

Informații privind organizarea conferinței

Propunerile de prezentări de postere și propunerile de comunicări vor fi trimise înainte de 20 mai 2018 la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicarea lucrărilor se poate face în limbile română, engleză sau franceză. Lucrările vor fi prezentate pe secţiuni. Fiecare lucrare va beneficia de 15 de minute (prezentare şi discuţii).

Cheltuielile de participare (mapa conferinței, mesele de prânz și cină) vor fi suportate din bugetul proiectului Europe Direct Bacău 2018.

Cheltuielile de deplasare şi de cazare revin participanţilor.

O selecţie a lucrărilor va fi publicată în volumul de proceedings al conferinței.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.