Prelegerea „SFATURI GENETICE” la Facultatea de Ştiinţe

Conf. univ. dr. Mihai LEȘANU, Decanul Facultății de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova, a susţinut, în data de 8 mai 2018, la Universitatea Vasile Alecsandri” din Bacău, în cadrul săptămânii internaționale Erasmus+ International Staff Week o prelegere intitulată „Sfaturi genetice”.

Evenimentul s-a adresat în mod special studenților biologi, dar și tuturor celor interesați de subiecte actuale de genetică.

Afis sfaturi genetice

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.