Săptămână internațională Erasmus+ International Staff Week la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin intermediul  Biroului Erasmus+  din cadrul Biroului de relații internaționale și programe comunitare, organizează prima săptămână internațională, intitulată Erasmus+ International Staff Week, în perioada 7-11 mai 2018. La acest eveniment vor participa reprezentanți ai universităților partenere prin Programul de Mobilități Erasmus+ cu Țările Programului (Acțiunea Cheie 103) cât și cu Țările Partenere (Acțiunea Cheie 107), atât pentru efectuarea unor stagii de predare (STA) cât și a unor stagii de formare (STT).

Țările participante sunt Bulgaria, Africa de Sud și Republica Moldova. Participanții vor susține prezentări ale universităților pe care le reprezintă și vor împărtași din bunele practici și dintre proiectele reprezentative în cadrul întâlnirilor din departamentele de specialitate. De asemenea, studenții voluntari din cadrul organizațiilor de studenți ai universității, Erasmus Student Network Bacău și Liga Studențească Bacău, vor prezenta câteva din avantajele studierii la universitatea noastră, iar studenții incoming vor împărtăși din experiența lor Erasmus+. Evenimentul își propune atât cunoașterea mai detaliată a activităților partenerilor, dar și a aspectelor legate de cultura și tradițiile acestora.

Programul activităţilor evenimentului ese disponibil aici.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.