Intâlnire în cadrul proiectului EVALSYS la Facultatea de Științe

Pe data de 03 aprilie 2018, în Sala de Consiliu a Facultății de Științe va avea loc întâlnirea științifică cu Prof. Tom Mens și drd. Adrien Coppens de la Universitatea din Mons, Belgia (www.umons.ac.be) în cadrul proiectului EVALSYS:”Studiu asupra domeniului Evoluția Software, cu studii de caz în dezvoltarea de sisteme de recomandare bazate pe semantică și GIS”, în care Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este coordinator și Universitatea din Mons și Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt partenere în cadrul proiectului. Proiectul EVALSYS este proiect de cercetare tip PNIII, Cooperare Europeană și Internațională, subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral.

Profesorul Tom Mens este un renumit cercetător în domeniul Software Evolution, contribuind la fundamentarea și definirea unor direcții clare de cercetare din cadrul acestui domeniu. A fost citat în peste 9000 de lucrări, cercetarea sa devenind una de referință pentru cercetătorii din întreaga lume.

În cadrul întălnirii organizate în data de 03 aprilie, la orele 15.00, Prof. Tom Mens va ține și o prelegere despre Software Ecosystem/ Software Evolution pentru studenții de la specializarea Informatică și cei de la Calculatoare și Tehnologia Informației.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.