Întâlnire de lucru transnaţională în cadrul Proiectului MUINÍN la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc, în luna martie, o întâlnire de lucru în cadrul Proiectului MUINÍN - An EU project on the Recognition of Prior Learning (RPL), Building Institutional Confidence in Work/Life Learning Experience, ERASMUS+ 2016-1-IE01-KA204-016921. Au participat reprezentanţi din toate ţările participante: Eddie Higgins şi Dermot Cauanagh de la EQUAL Ireland, Estel Guillanmes de la World University Service of the Mediterranean (Spania), Catia Trinari şi Maria Brizi de la TUCEP, Italia, Eirini Ozouni şi Katerina Kouimtzi de la Career Services Office, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, alături de echipa din România de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Eddie Higgins, coordonatorul proiectului, a explicat că proiectul are drept grup ţintă adulţii care doresc să urmeze studii universitare, în vederea recunoaşterii experienţei lor anterioare. Importanţa educaţiei, în viitor, va fi una esenţială, în special pentru segmentele defavorizate. Depinde de vârsta la care ai acces la educaţie - dacă îţi începi studiile mai târziu, partea teoretică poate fi uşor fundamentată pe baza practicii acumulate. Când nu ai studii univesitare este posibil să aplici, în munca ta, concepte pe care nu le stăpâneşti, dar atunci  când urmezi un program de studii poţi să explici, din punct de vedere teoretic, toate cunoştinţele pe care le ai deja.

Prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu a detaliat importanţa implementării acestui proiect, atât din punct de vedere al componentei sale teoretice - care vizează elaborarea unui curriculum, cât şi din perspectiva componentei practice - care urmăreşte dezvoltarea unor competenţe ale mentorilor, care vor sprijini candidaţii în vederea recunoaşterii competenţelor dobândite prin învăţare anterioară. Un grup de profesori de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău va lucra la elaborarea curriculumului, împreună cu colegii din ţările partenere. Din partea Departamentului de Consiliere Profesională vor fi desemnate două persoane, care vor fi abilitate pentru a identifica persoane cu experienţă anterioară de muncă şi viaţă, în vederea recunoaşterii competenţelor acestora în sistemul de învăţământ românesc.

Beneficiile proiectului se referă la valorificarea superioară a resursei umane deoarece competenţele trebuie recunoscute - nerecunoaşterea lor înseamnă incapacitatea ocupării unui loc de muncă adecvat (aici sunt vizaţi inclusiv studenţii care lucrează, absolvenţii care urmează studii de master şi care au un alt set de competenţe decât cel necesar în domeniul în care îşi continuă studiile). Unul dintre obiectivele importante ale proiectului se referă la elaborarea unui program care să pregătească mentorii şi la valorificarea acestuia în ţările participante la proiect, în modalitaţi specifice.

Oaspeţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău s-au bucurat de ultimele zile de iarnă, au vizitat obiectivele culturale ale oraşului şi, pentru că ne aflăm în luna martie, au primit mărţişoare cu specific naţional. Evenimentul a fost foarte productiv şi a avut un rol important în consolidarea coeziunii membrilor consorţiului.

poza 5.JPGpoza 4.JPGpoza 3.JPGpoza 2.JPGpoza 1.JPG

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.