O delegaţie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a participat la Conferința „Educația: potrivire pentru viață”

Pe data de 24 martie 2018, în Aula „George Emil Palade” a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, s-a desfășurat Conferința „Educația: potrivire pentru viață”, organizată în cadrul parteneriatelor agreate de către Ministerul Educației Naționale și cele mai importante universități din țară, în anul Centenarului.

La acest eveniment au participat studenți și cadre didactice, alături de manageri de instituții de pregătire universitară, din marile centre de învățământ superior ale Regiunii Nord Est. Centrul universitar Bacău a fost reprezentat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu un grup de 10 studenți.

Evenimentul a continuat ciclul de conferințe susținute deja în alte centre universitare din România (București, Timișoara și Constanța), propunându-și să reprezinte un motor de declanșare a unor mecanisme incitative și călăuzitoare, care să confere absolvenților de studii universitare din România o mai bună pertinență a educației pentru viață. Scopul ciclului de conferințe este de a investiga și identifica soluții pentru funcționarea conceptului de compatibilizare a pregătirii absolventului de școală românească la cerințele pieței muncii și ale societății în schimbare.

În cadrul lucrărilor conferinței au luat cuvântul importanți vectori de opinie, reprezentanți cu înaltă expertiză din mediul academic şi economico-social, dar și studenți, care au exprimat punctul de vedere al tinerei generații, confruntată cu marile dileme ale vieții și profesiei.

Studenții Univesității „Vasile Alecsandri” din Bacău s-au integrat atmosferei lucrative a conferinței, dar au luat contact și cu valorile citadelei de istorie și cultură care este orașul Iași, prin vizita la Palatul Culturii,  ca o completare a activităților consacrate Centenarului.

poza 3.jpgpoza 2.jpgpoza 1.JPG

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.