Două activităţi destinate studenţilor organizate de Societatea Antreprenorială Studenţească

Pe data de 15 martie 2018, în sala de protocol a restaurantului universităţii a avut loc prima şedintţă de instruire, dintr-o serie de trei şedinţe lunare (în martie, aprilie şi mai), organizate de SAS, în parteneriat cu Rubik Hub, ADR Nord-Est Piatra Neamţ, având ca tematică dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor şi instruirea acestora pentru a înfiinta un start-up. La activitate, au fost prezenţi 28 de studenti, din toate facultăţile universităţii, precum şi cadre didactice la de Facultatea de Ştiinţe Economice.

Pe data de 22 martie 2018, s-a desfășurat un seminar de simulare a afacerilor, având ca organizatori organizația Fabricat în Bacău și SAS, care a reunit oameni de afaceri şi cadre didactice, sub auspiciile dezvoltării afacerilor locale. Au fost prezenți manageri de la Salbac, Executive Motors, Barleta, dar şi cadre didactice din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Universitatea „George Bacovia”, formatori străini şi locali.

Participanții au realizat o activitate de instruire interactivă, finalizată prin concluzii pertinente, referitoare la consolidarea unei mentalități constructive la nivelul mediului de afaceri local și de întărire a colaborării dintre mediul academic și cel de business, pentru o mai bună integrare a tinerilor pe piața muncii.

poza 3.jpgpoza 2.JPGpoza 1.JPG

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.