Lansarea Centrului de Informare „Europe Direct” – Bacău

Centrul de Informare „Europe Direct” – Bacău (CIED Bacău), găzduit de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în incinta Bibliotecii Universității și având ca parteneri Consiliul Județean Bacău și Primăria Municipiului Bacău, își redeschide porțile pentru publicul băcăuan, luni, 19 martie 2018, odată cu lansarea oficială care va avea loc la structura-gazdă, în Sala Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, începând cu ora 11:00.

Centrul de Informare „Europe Direct” – Bacău face parte din Reţeaua Centrelor de Informare „Europe Direct”, extinsă în toate cele 28 de state europene și gestionată de Comisia Europeană, prin Reprezentanțele Comisiei Europene în statele membre. Centrul își desfășoară activitatea ca urmare a câștigării competiției de proiecte pentru găzduirea de centre „Europe Direct”, lansată de Comisia Europeană în vara anului 2017.

Proiectul „Centrul de Informare Europe Direct – Bacău” (2018-2020), coordonat de dna lector univ. dr. Nadia-Nicoleta Morărașu, este derulat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pe baza unui parteneriat stabil, inițiat încă din anul 2008, cu  Judeţul Bacău şi Municipiul Bacău (ca părți terțe) și a colaborării strânse cu instituții publice, organizații guvernamentale și nonguvernamentale de la nivel de județ. Este motivul pentru care, pe lângă membrii echipei de proiect, sunt invitați la lansarea proiectului și a CIED Bacău reprezentanți ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ai Județului Bacău și ai Primăriei Municipiului Bacău, ai Direcției Județene pentru Protecția Copilului și Asistență Socială Bacău, ai Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, ai Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, ai Federației Tinerilor Bacău, ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău precum și ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacău.

Cu acest prilej, se va face prezentarea Planului strategic de comunicare al CIED Bacău 2018-2020 și a Planului de comunicare pentru anul 2018, subliniindu-se rolul esențial al celei de-a patra generații de Centre Europe Direct (2008 ; 2009-2012 ; 2013-2017 ; 2018-2020) în a prezenta, în mod obiectiv, informația europeană la nivel local și în a promova cetățenia participativă. Principala diferență în abordarea noii generații o reprezintă schimbarea de accent, de la asumarea unui rol pasiv și static al centrelor CIED, ca receptor al cererilor de informații venite din partea cetățenilor, la implicarea proactivă în formarea opiniei publice europene, prin facilitarea dialogului și a schimbului de idei.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.