ERASMUS OPEN DOORS la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează marţi, 07 martie 2018, în Amfiteatrul BI30, corpul B, etajul I, seminarul ERASMUS OPEN DOORS. Cu această ocazie, studenţii vor împărtăşi din experienţele Erasmus+ în cadrul evenimentului „Erasmus Open Doors: un Mărţisor special - o experienţă Erasmus”.

Participând, veţi putea afla mai multe informaţii despre oportunităţile pentru mobilităţile de studii şi de plasament Erasmus+ 2018-2019.

Erasmus Open Doors 07.03.2018

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.