Gala performanţelor sportive universitare

Miercuri, 20 decembrie 2017, ora 12:00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, va avea loc în cadrul unui Senat festiv premierea studenţilor cu performanţe sportive, care vor primi diplome de excelenţă pentru rezultatele obţinute la Campionatele Internaţionale/Naţionale Universitare, în anul universitar 2016-2017.

Gala reprezintă un eveniment prin care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, îşi propune să sărbătorească performanţa şi rezultatele obţinute de echipele reprezentative ale Universităţii la Jocurile Mondiale Universitare, Jocurile Europene Universitare şi Campionatele Naţionale Universitare (Atletism, Înot, Badminton, Judo, Handbal şi Volei). 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.