In memoriam RADU CÂRNECI

În data de 9 decembrie 2017, a trecut în nefiinţă, la Bucureşti, poetul, eseistul, traducătorul, jurnalistul literar şi editorul, RADU CÂRNECI. S-a născut pe 14 februarie 1928, în satul Valea lui Lal, comuna Pardoşi (judeţul Buzău) şi a absolvit Facultatea de Silvicultură din Braşov în 1954 şi Academia de Studii Psihologice şi Sociale din Bucureşti.

 

În 1964 a înfiinţat la Bacău revista de cultură „Ateneu“ pe care a condus-o până în 1972, an în care devine secretar al Uniunii Scriitorilor (1972-1976), apoi şef al secţiei de literatură şi artă la revista „Contemporanul“ (1976-1990). De asemenea, a înfiinţat şi a condus Editura Orion (1991 - 2008). În 1990, Radu Cârneci a reînfiinţat, la Bucureşti, revista „Neamul Românesc”.

Dintre volumele sale se remarcă „Noi şi soarele” (1963), „Orgă şi iarbă” (1966), „Umbra femeii - sonete” (1968), „Iarba verde, acasă” (1968), „Grădina în formă de vis - noi sonete de iubire” (1970), „Cântarea Cântărilor” - parafrază modernă la celebrul text omonim din Vechiul Testament, atribuit regelui Solomon (1973), „Heraldica iubirii” (1975), „Temerile lui Orfeu - poeme despre timpul prezent” (1978), „Timpul judecător” (1982), „Sonete de iubire şi moarte” (1983), „Pasărea de cenuşă” (1986), „Scrisorile către Dorador” text român-francez (1997), „Amintiri din Paradis” (2016).

RADU CÂRNECI este şi autorul unor importante antologii literare, cu teme abordate pentru întâia dată în cultura naţională, precum: „Sonete - Shakespeare – Voiculescu” (1996); „Arborele neuitării” (1997); „Mioriţa” - în şapte limbi: română, franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană, rusă, (1997); „Poezia Pădurii române” (2001); „Cinegetica” (2003); „Cântarea Cântărilor” – antologie (2009); „Antologia Sonetului Românesc” (2009); „Amintiri din Paradis – interviuri (2015).

A primit premiul Academiei Române, în 1978, premiul Uniunii Scriitorilor din România, în 1971, premiul „Opera Omnia” al Uniunii Scriitorilor de la Chişinău, dar şi Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofiţer, în 2003.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău înscrie în biografia sa acordarea, în anul 2007, a distincţiei de Doctor honoris causa unei personalităţi româneşti de mare anvergură: poetul, publicistul şi traducătorul RADU CÂRNECI.

radu carneci

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.