Conferinţa Naţională de Matematică şi Informatică „Gheorghe Vrănceanu”, ediţia a X-a

Facultatea de Ştiinţe vă invită vineri, 8 decembrie 2017, la ora 10, în Aula „Vasile Alecsandri”, la deschiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale de Matematică şi Informatică „Gheorghe Vrănceanu”. Urmând o îndelungată tradiţie a manifestărilor ştiinţifice în aceste domenii de mare actualitate, colectivul Departamentului de Matematică-Informatică şi invitaţi din alte centre universitare se reunesc în cadrul celei de-a X-a ediţii, dedicate domnului profesor Valeriu Popa, la împlinirea vârstei de 80 de ani.

Lucrările conferinţei vor continua la sediul Facultăţii de Ştiinţe, conform programului (PDF)

vp80

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.