Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante 27.11.2017

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de şef de lucrări, publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României nr. 1647 din 24 noiembrie 2017, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.
 

  LISTA

 posturilor didactice publicate în

Monitorul Oficial al României, nr. 1647 din 24 noiembrie 2017, Partea a III-a


FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul de Inginerie și Management, Mecatronică

 • Şef de lucrări, poziţia 9: Managementul resurselor umane; Antreprenoriat/Logistică industrială/Management; Economie generală/Bazele economiei; Management de proiect/Management/Managementul proiectelor/ Managementul proiectelor industriale. Tematica postului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională

 • Lector universitar, poziţia 16: Semiologie (C); Elemente de fizioterapie (C); Semiologie (S); Elemente de fizioterapie (Lp); Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie (LP); Kinetoterapie cu aplicații în sport (LP). Tematica postului
 • Lector universitar, poziţia 17: Bazele generale ale kinetoterapiei (C); Bazele generale ale kinetoterapiei (LP); Masaj și tehnici complementare (LP). Tematica postului
 • Lector universitar, poziţia 18: Kinetoterapia în afecțiunile reumatologice (C,LP); Fiziologia sistemului nervos (C,S); Fiziologie (S); Fiziologie (LP); Stagiu de practică de specialitate IV (în unități sportive). Tematica postului
 • Lector universitar, poziţia 19: Biomecanica (C); Stagiu de practică în stațiuni balneare (mediu montan); Biomecanica (LP); Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale (LP); Terapia ocupațională pentru persoane private de libertate sau aflate în probațiune (LP); Terapia ocupațională la persoane cu afecțiuni neurologice (LP); Practica de specialitate 3. Tematica postului


Departamentul de Educație Fizică și Performanță Sportivă

 

 • Lector universitar, poziţia 15: Modelare în educație fizică și sport de performanță (C,S); Teoria și practica fotbalului (LP); Aplicații din jocuri sportive (Handbal, Fotbal) în kinetoterapie (LP); Educație fizică (LP); Educație fizică (S). Tematica postului
 • Lector universitar, poziţia 16: Gimnastică aerobică (C); Teoria și practica dansului sportiv (C,LP); Teoria și practica gimnasticii (LP); Aplicații în discipline sportive de apă (în tabere de pregătire) (LP); Educație fizică (S). Tematica postului


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 24.11.2017-09.01.2018
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 24.01.2018-28.01.2018
 • Afişarea rezultatelor: 29.01.2018
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 29.01.2018-02.02.2018
 • Rezolvarea contestaţiilor: 05.02.2018
 • Afişarea rezultatelor finale şi validarea de către Senatul Universităţii: 06.02.2018.
 
Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune personal la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 104.Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.
Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul pentru etica și imaginea universității (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (www.ub.ro).
 

 Documente ataşate

 

 

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.