FESTIVALUL FITSPORT

Proiectul Festivalul Internațional al Tinereții, Științei și Sportului este un eveniment cu impact transfrontalier ce își propune să aducă împreună studenți, tineri cercetători și sportivi care vor avea oportunitatea de a interacționa cu personalități din domeniul Științei sportului și educației fizice, de a colabora pentru elaborarea unor proiecte comune ce vizează domeniul amintit și de a promova, în comunitatea locală, modele de bune practici pentru menținerea unui stil de viață sănătos.

Evenimentul se focalizează pe crearea unui mediu propice colaborării, menit să identifice cele mai bune căi de a crea modele pozitive, din perspectivă știițifică dar și practică, cu scopul de a forma la populația Iașiuluidorința de a practica activitățile motrice, utile în petrecerea plăcută a timpului liber, în definirea egoului, în întâlnirea și compararea cu ceilalți, în raportul cu lumea și societatea.

Festivalul se va axa pe activități organizate pentru tineri cu sensul de a da naștere unor răspunsuri ce se pliază facil pe nevoile societății. Conexiunea dintre realitățile Moldovei, și aici vorbim despre Municipiul Iași, cu cele din Cernăuți și Chișinău, din Bacău și nu în ultimul rând cu cele din capitala României, vor evidenția aspecte diverse ce vor avea reflecții aplicative în capitala Moldovei. Astfel, vorbim despre împletirea armonioasă dintre activitățile științifice și sportive ale tinerilor, cu aplicare în comunitatea locală.

FITSPORT este un eveniment care îşi propune să creeze punți între educație și sport, între tinerii formați să promoveze sănătatea prin sport și participanții activi (cetățenii orașului Iași); educația pentru sport și activități motrice de loisir oferă participanților o formă de instruire bazată pe dezvoltare personală prin mijloace specifice domeniului sportului și educației fizice. Festivalul aduce în prim plan o alternativă la cotidian, prin reprezentațiile voluntarilor formați prin intermediul acestui proiect, dar și ale activităților interactive destinate comunității. FITSPORT este un festival al tinerilor pentru comunitate și, în același timp, un eveniment dedicat procesului de educație alternativă. Structura festivalului este unică și are rolul de a-i ajuta pe cei care asistă activ (studenți, profesori, membri ai comunității locale) să-și îmbunătățească abilitățile științifice, sportive, de comunicare, să obțină încredere în ei înșiși și să interacționeze cu tipuri de modele relevante pentru dezvoltarea lor personală și profesională.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.