In memoriam Maria CARPOV

Comunitatea academică a  Universităţii  „Vasile Alecsandri“ din Bacău aduce un pios omagiu profesorului universitar doctor Maria CARPOV, personalitate marcantă şi complexă a mediului universitar din România, care s-a stins din viaţă în ziua de 10 noiembrie 2017.

maria carpov1

 

Doctor în ştiinţe filologice din anul 1969, în urma susţinerii tezei de doctorat cu titlul La langue des œuvres de Paul Scarron, Maria CARPOV a desfăşurat o strălucită activitate pe multiple planuri.

Domnia sa şi-a început cariera academică imediat după absolvirea Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti (secţia limba şi literatura franceză), când, în anul 1955, a devenit asistentă la Catedra de limba şi literatura franceză în cadrul aceleiaşi facultăţi. Din 1959 şi-a început cariera didactică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, unde  a parcurs toate etapele ierarhiei academice.

Din dorinţa nestăvilită şi constantă de perfecţionare  a activităţii profesionale,   a urmat stagii de pregătire profesională la Lausanne (1964),  Sorbonne, Paris (1967),  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (1974-1975),  l’Université “Louis Pasteur” de Strasbourg (1993), Paris III şi Ecole Normale Supérieure (1994).

Activitatea de cercetare a desfăşurat-o în domenii precum lingvistica generală, lingvistica franceză, lingvistica pragmatică, semiotica, semiologii aplicate, studiul mentalităţilor, studiul reprezentărilor sociale, teoria comunicării,  poetică, filosofia limbajului, istoria limbii franceze.

Volumele care au rămas drept mărturie a activităţii de cercetare a doamnei Prof.univ.dr. Maria CARPOV sunt Captarea sensurilor: coordonate analitice, Bucureşti, Editura Eminescu (1987), Histoire de la langue française au dix-huitième siècle, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” (1975), Introducere în semiologia literaturii, Bucureşti, Editura Univers (1978), Sfidarea normei, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” (1995), Prin text, dincolo de text, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” (1999) şi Semiologie et communication, Bacău, Editura „Alma Mater” (2005). La aceste lucrări se alătură un număr impresionant de articole ştiinţifice şi recenzii ale unor cărţi de specialitate.

De asemenea, este demn de menţionat deosebita activitate pe care domnia sa a  desfăşurat-o, în calitate de cercetător în domeniul semiologiei, la revista bianuală TRANEL (“Travaux Neuchâtelois de Linguistique”), publicaţie a Institutului de Lingvistică de pe lângă Facultatea de Litere şi Ştiinţe Umane de la Universitatea din Neuchâtel (Elveţia), şi colaborarea fructuoasă pe care a avut-o cu colegii de la Centrul de Cercetări Semiotice din cadrul aceleiaşi facultăţi, bucurându-se, în permanenţă de stima şi aprecierea acestora.

Bogata activitate publicistică a doamnei profesoare s-a concretizat în studii semnate în reviste precum: „România literară”, „Steaua”, „Cronica”, „Contemporanul”, „Echidistanţe”, „Timpul”, „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi” etc.

Maria CARPOV a tradus peste 20 de titluri din limba şi literatura franceză, printre care se numără: A.J. Greimas, Despre sens. Eseuri semiotice, Bucureşti, Editura Univers (1975), Voltaire, Corespondenţă, Bucureşti, Editura Univers (1978), C. C. Dumarsais, Tratat despre tropi, Bucureşti, Editura Univers (1981), Paul Zumthor, Încercare de poetică medievală, Bucureşti, Editura Univers (1983), Roland Barthes, Mitologii, Iaşi, Institutul European (1997). Transpunerea în româneşte a Memoriilor lui Saint-Simon îi aduce Mariei CARPOV Premiul Uniunii Scriitorilor (1990).

Dintre alte activităţi desfăşurate, menţionăm aceea de consilier-şef la Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Iaşi (1990-1992) şi director al Centrului de Semiologie şi Teoria Comunicării de pe lângă Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. Alături de acestea, menţionăm apartenenţa domniei sale la numeroase organisme afiliate mişcării francofone. De altfel, pentru serviciile aduse culturii francize, Maria CARPOV a fost distinsă, prin dispoziţia Guvernului Francez, cu l’Ordre des Palmes Académiques, în grad de ofiţer (1993).

Anul  1994 a constituit  momentul în care Facultatea de Litere a Universităţii  „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut privilegiul să înceapă colaborarea cu distinsa doamnă profesor. Domnia sa a predat  cursuri de istoria limbii franceze, semiologie, stilistică, istoria mentalităţilor, teoria comunicării, poetica traducerii şi filosofia limbajului, fiind deosebit de apreciată şi iubită de studenţi şi de întregul colectiv didactic. Tot în cadrul Facultăţii de Litere, doamna profesoară a fost promotorul amplelor discuţii academic din cadrul cercului de „Semiologia culturii” şi totodată, a dat dovada calităţilor de mentor pentru câteva dintre generaţiile de cadre didactice, prin coordonarea a nu mai puţin de şapte teze de doctorat.

Pentru meritele deosebite în cercetarea academică,  pentru întreaga activitate desfăşurată în cadrul Facultăţii de Litere, precum şi pentru contribuţia remarcabilă la perfecţionarea profesională a colectivului didactic din aceeaşi facultate, în anul 2004, doamnei profesor universitar doctor Maria CARPOV i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Maria Carpov 2

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.