Decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” Domnului Prof. univ. dr., cercetător ştiinţific gradul I, Stelian-Traian DUMISTRĂCEL

Joi, 2 noiembrie 2017, ora 10:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, domnului Prof. univ. dr., cercetător ştiinţific gradul I, Stelian-Traian DUMISTRĂCEL.

Din impresionanta sa activitate didactică și științifică amintim: membru al Uniunii Scriitorilor din România (2010), colaborator la reviste literare (peste 400 de articole cu tematică generală de cultivare a limbii), autor a 10 volume, coautor la 12 volume și peste 300 de studii şi articole din domeniul lingvisticii, tipărite în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate: Franţa, Germania, Republica Moldova, precum şi în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale desfăşurate în aceste ţări, dar şi în Italia şi Spania.

Prof. univ. dr. Stelian-Traian DUMISTRĂCEL a contribuit la dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor academice în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin următoarele tipuri de realizări: profesor asociat la Facultatea de Litere, în perioada 2004–2005; coordonator de teze de doctorat, susţinute de cadre didactice ale Facultăţii de Litere; participarea la proiecte de cercetare; membru în comitetul ştiinţific şi colaborator al revistei „Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria filologie”.

 

afis DHC Dumistracel page1

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.