Delegaţii de profesori din Franţa şi Bulgaria la Facultatea de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut oaspeţi de seamă de la Universitatea din Loraine, Şcoala Naţională de Inginerie din Metz, Franţa, Prof. Alexandre SAVA, coordonator ERASMUS pentru U.E. şi Prof. Kondo Hloindo ADJALLAH, şef relaţii internaţionale.

Mobilitatea efectuată, în  perioada 20-26 septembrie 2017, în cadrul proiectului CNFIS/FDI- 0151 -2017, Internationalizarea studiilor universitare de doctorat si masterat - suport al performantei si formarii tinerilor prin si pentru cercetare, în cadrul Fondului de Dezvoltarea Instituţională 2017, proiect nr. 0151, domeniului de doctorat  Inginerie Industrială, din cadrul Şcolii de studii doctorale,  a vizat  activităţi didactice, de cercetare şi  propuneri concrete care să permita dezvoltarea cooperării în viitorul apropiat. În prezent există, în derulare,  o teză de doctorat în codirecţie, care a efectuat deja un stagiu de cercetare la universitatea parteneră.  Masteranzii de la Şcoala Naţională de Inginerie din Metz vor benefica de 6 luni de stagiu practic în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi în alte societăţi colaboratoare.

Printre proiectele care urmează a fi realizate amintim: susţinerea de prelegeri/conferinţe în cadrul Şcolii de studii doctorale, domeniul Inginerie Industrială; efectuarea de teze în co-tutelă; identificarea subiectelor/temelor de cercetare care prezintă interes pentru mediul economic, atât în România, regiunea Bacău/Nord-Est, cât şi în Franţa; identificare surselor de finanţare pentru activitatea de cercetare şi a tezelor de doctorat în co-tutelă, precum şi a stagiilor materanzilor. În acest sens, într-o primă  etapă se va depune  o solicitare pentru un proiect de cercetare comun la nivel regional în Franţa, precum şi participarea la competiţia de proiecte Constantin Brâncuşi.

fing 01

De asemenea, în aceeaşi perioadă, de la Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, Bulgaria au fost prezenţi Conf.univ.dr.ing. Boris EVSTATIEV şi Tzvetelin GUEORGUIEV, în cadrul schimbului de experienţă, prin programul ERASMUS+, care au prezentat activitatea din cadrul Universităţii şi au susţinut prelegeri tematice. În urma discuţiilor cu conducerea Universităţii şi a Facultăţii de Inginerie s-a stabilit extinderea acordului ERASMUS pe două noi domenii: Inginerie Energetică şi Inginerie Industrială.

Facultatea de Inginerie este în discuţii avansate cu S.C. ELMET INTERNAŢIONAL S.R.L. în vederea încheierii de stagii de practică pentru studenţi, sprijin tehnic în cercetare, realizarea documentării pentru partea practică pentru toate nivelele de studii (licenţă, master şi doctorat).

fing 02

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.