„Învățământul băcăuan și francofonia”

În ziua de 5 octombrie 2017,  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău îl va avea ca oaspete pe domnul Mohamed KETATA, Directorul Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF). Programul va cuprinde prezentarea istoriei și evoluției învățământului în limba franceză, la nivel pre-universitar și universitar, precum și dezbateri privind susținerea și dezvoltarea activităților francofone.

ketataLa evenimentul intitulat « La francophonie à Bacău », desfășurat în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, vor participa personalități ale învățământului pre-universitar și universitar din județul Bacău.

Programul vizitei include și discuţii cu prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY,  rectorul UBc, prezentarea campusurilor şi a colectivului de franceză, din cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Străine a Facultății de Litere și a Lectoratului de franceză, la care activrază domnul Tristan Senny-Palany, cu sprijinul AUF.

Programul « La francophonie à Bacău » (PDF)

 dd

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.