ZILELE ȘCOLII BĂCĂUANE

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, organizează în perioada 3-6 octombrie „Zilele școlii băcăuane”.

Programul cuprinde conferințe, mese rotunde, lansări de carte și workshopuri, la care vor participa profesori universitari din București, Iași și Bacău, alături de cadre didactice din sistemul preuniversitar băcăuan.

Această primă ediție a „Zilelor Școlii Băcăuane” este organizată la inițiativa Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, și se dorește a fi un eveniment anual care să coalizeze toți actorii importanți din sistemul educativ băcăuan, atât preuniversitar cât și universitar.

Cu acest prilej, CCD Bacău va lansa oficial și Oferta de formare continuă pentru anul școlar 2017-2018, care cuprinde 16 programe de formare acreditate și peste 90 de cursuri avizate de Ministerul Educației Naționale. Totodată, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” își reafirmă dorința de a reprezenta un centru de excelență în formare, prin organizarea de activități științifice și culturale dedicate tuturor cadrelor didactice din județ.

Programul de desfășurare (PDF)

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.