Alexandru Piru, la centenar

Sala de conferinţe a Bibliotecii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a găzduit o manifestare omagială închinată unuia dintre cei mai importanţi critici şi istorici literari din perioada postbelică – Alexandru Piru (22 aug. 1917 – 6 nov. 1993).

Născut în satul/comuna Mărgineni, judeţul Bacău, viitorul cărturar a studiat la actualul Colegiu Naţional „Ferdinand I”, unde a întemeiat revista „Năzuinţi”. Aici a debutat, cu „Fragmente din ideologia eminesciană”. A urmat studenţia ieşeană, avându-i ca dascăli pe George Călinescu, Iorgu Iordan, Petre Andrei, Mihai Ralea, de la Facultatea de Litere şi Filozofie. Doctoratul, cu magna cum laude, a însemnat cercetarea operei lui Garabet Ibrăileanu, coordonat fiind de G. Călinescu. A activat ca profesor universitar la facultatea de profil din Bucureşti, devenind unul dintre reputaţii magiştri ai Catedrei de literatura română. Studiile, articolele şi cărţile purtând semnătura lui au acribie, organizare ideatică şi utilitate informativă. Cei prezenţi la acţiunea „Centenar Alexandru Piru” (foşti studenţi ai acestuia sau coordonaţi pentru elaborarea lucrărilor de licenţă, dar şi actuali filologi care s-au hrănit din istoriile literare ale sale, aflate în biblioteci) au subliniat actualitatea judecăţilor de valoare emise de reputatul literat. Dacă începutul a fost unul emoţional (s-a audiat un fragment dintr-un interviu din 1981), finalul a fost unul inedit: s-au citit două poezii ale celui omagiat. Organizatorul, Societatea Cultural-Știinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău (în colaborare cu filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, Facultatea de Litere, revistele „Ateneu” şi „Plumb”), a anunţat continuarea, în luna noiembrie, a omagierii, la Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.