Lansarea Proiectului MUINÍN la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău vă invită să participaţi la întâlnirea organizată cu prilejul lansării proiectului ERASMUS+: MUININ – Confidence Recognition of Prior Learning, derulat în parteneriat cu EQUAL IRELAND (coordonator proiect), TUCEP Perugia, Universitat de Girona şi Aristotle University of Thessaloniki.

Întâlnirea va avea loc marţi, 11 iulie 2017,începând cu ora 13:00, în Sala Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, corp D, etajul I.

Documente atașate:

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.