BACĂUL GĂZDUIEŞTE OLIMPIADA NAŢIONALA: TIC – TEHNOLOGIILE INFORMAŢIEI ŞI ALE COMUNICAŢIILOR, 2016

Bacăul a fost centru educaţional de maxim interes în perioada 18 - 22 mai 2016, când elevi şi profesori de liceu din toate judeţele României s-au întâlnit aici pentru a concura la Olimpiada Naţională de Tehnologia Informaţiei. Pentru ambele secțiuni - TIC şi C# - competiţia a constat într-o singură probă, proba de proiect, cu durata de 6 ore.

Faza naţională OTI 2016 a avut loc la Bacău, fiind organizată de Ministerul Educaţiei. ISJ Bacău şi Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen Bacău. Conform regulamentului de organizare, participă doar elevi de liceu, pe două secţiuni: TIC – pe nivele de studiu – clasa a IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a şi clasa a XII-a şi secţiunea C# – unde pot concura elevi de la toate clasele. 

Concursul va avea loc în ziua de 20 mai 2016 şi va dura 6 ore. Participă în total 215 de elevi din toate judeţele ţării, care au venit în Bacău însoţiţi de 42 de profesori. Comisia de examen este alcătuita din 42 de cadre didactice de prestigiu; preşedintele comisiei este conf. univ. dr. Gloria Cerasela Crişan, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, preşedintele executiv este inspectorul general din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prof. Nuşa Dumitriu Lupan; fiecare nivel de studiu are câte un vicepreşedinte, iar secretarul Comisiei de examen este prof. Cora Mariana Nechita, inspector şcolar de specialitate matematică – informatică de la ISJ Bacău.

http://www.desteptarea.ro/elevi-in-olimpiada-nationala-tic/

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.