CONFERINŢELE CASEI CORPULUI DIDACTIC Școala românească azi. Controverse și soluții

Joi, 8 iunie Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează conferinţa Școala românească azi. Controverse și soluții. Activitatea va debuta la ora 14.00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” Bacău.

Conferința își propune să pună în discuție marile probleme ale școlii românești, așa cum sunt percepute de opinia publică și de „experții în educație” cu notorietate și expertiză mai mult în social-media, decât în cercetarea științifică: curriculum, conținuturi, management școlar, rolul elevului, al comunității, al profesorului.

Invitatul special al conferinței va fi dl. Ciprian FARTUȘNIC, directorul Institutului de Științe ale Educației, care a coordonat adoptarea noului plan cadru pentru gimnaziu.

Licenţiat în filosofie, doctor în ştiinţele educaţiei, dl Ciprian Fartușnic este consultant în cadrul unor proiecte ale Băncii Mondiale, Reprezentanţei UNICEF România, Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Agenţiei Naţionale pentru Calificări etc. Principalele sale domenii de expertiză sunt filosofia educaţiei, politici educaţionale pentru categorii dezavantajate, sistemul naţional de indicatori în domeniul educaţiei şi formării profesionale continue, evaluarea programelor şi proiectelor în domeniul educaţiei, motivaţia pentru învăţare, oraşe/regiuni care învaţă, violenţa în spaţiul şcolar, învăţarea inter-generaţională, participarea societăţii civile în politicile educaţionale.

Alături de oaspetele de la Institutului de Științe ale Educației, vor conferenţia şi        domnii profesori Dorel BĂITANCIUC, CJRAE Botoșani și Petre ISACHI, Colegiul „Gheorghe Vrănceanu” Bacău. Conferința se va încheia cu o prezentare de carte semnată de Ioan NEACȘU - Școala românească. Publicistică 2005 – 2009.

La conferinţă vor participa inspectori şcolari, metodişti pe diferite discipline de învăţământ, formatorii din cadrul cursurilor oferite de Casa Corpului Didactic, precum şi alte cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar băcăuan interesate de tema conferinţei.

Activitatea face parte din seria „Conferinţele Casei Corpului Didactic” şi este organizată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.