Conferința Performanță și calitate în educație (PERFORMED), ediția a VII-a

Joi, 11.05.2016, ora 14:00, sala D215, corp D, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a avut loc Conferința PERFORMED – Performanță și calitate în educație, ediția a VII-a și Expoziția lucrărilor artistice ale studenților din anul III, ediția a V-a, eveniment organizat de Departamentul de Consiliere Profesională în colaborare cu Facultatea de Științe, avându-i ca profesori coordonatori pe conf.univ.dr. Liliana Mâță și prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, iar ca invitat pe conf.univ.dr. Ioan Dănilă.

La eveniment au participat aproximativ 50 studenți din cadrul programului de studii de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (anii I, II, III), din cadrul programului de studii de master Strategii inovative în educație (anii I, II),  foști absolvenți ai universității, actualmente profesori.

Evenimentul proiect a fost deschis de către prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu care a adresat încurajări participantelor pentru prezentarea lucrărilor înscrise în cadrul celor 3 secțiuni ale conferinței: Pedagogie, Psihologia educației  și Didactica specialității.

Lucrările prezentate au abordat teme de actualitate ale învățământului primar și preșcolar, noi perspective ale unor concepte educaționale, noi provocări educaționale,  alternative la metodele clasice de predare și evaluare, evidențiind  de asemenea, dorința de formare continuă și de inovare resimțită în cadrul sistemului educativ.

Sesiunea de comunicări a fost completată de expoziția lucrărilor plastice ale studenților de la anul III specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Aceștia au demonstrat modul în care au înțeles să combine într-un mod creativ, tehnicile de lucru studiate cu materiale inedite, cromatică și originalitate.

În final, Dumitrica Rotaru (Chistol), suplinitor în învățământul preșcolar,  studentă în anul II, programul de studii de licență, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, a prezentat o originală  creație literară, momentul reprezentând o invitație de organizare pentru ediția următoare, a unui concurs de creație literară și didactică.

 

2

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.