Prima ediţie a Conferinței Internaționale Științifice Studenţeşti a Facultăţii de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății

În perioada 18-19 mai 2017, Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății, organizează prima ediţie a Conferinței Internaționale Științifice Studenţeşti, sub genericul Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice. Deschiderea va avea loc vineri, 19 mai 2017, ora 10:00, în Aula Universităţii.

Desfășurată sub auspiciile unor organizații de prestigiu la nivel internațional și a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, având experiența a 13 ediții ale sesiunilor naționale organizate în decursul anilor, manifestarea științifică a polarizat atenția a peste 150 de autori, care s-au înscris în competiția științifică ce se desfășoară în cadrul conferinței. Lucrările conferinţei constituie preocupări ale studenților în domeniul cercetării și se înscriu în topica manifestării și anume: Educație fizică și sportivă, Sport şi performanță motrică, Kinetoterapie și terapie ocupațională.

Cele peste 130 de lucrări sunt înregistrate din instituții de învățământ superior de profil din Iran, Turcia, Spania, Franța, Republica Moldova, și de la nivel național din București, Cluj, Craiova, Constanța, Galați, Suceava și Bacău.

Lucrările conferinței ce se vor desfășura în plen se vor bucura de prezența a două mari personalități a domeniului, respectiv domnul Alberto Gualtieri din Italia, Profesor universitar doctor, Honoris Cauza, președinte de onoare al Asociaţiei Europene a Sportului Universitar (EUSA) și membru al Comitetului Executiv al Federaţiei Internaţionale a Sportului Universitar (FISU) și Domnul Adrian Gagea din București,, Profesor universitar doctor, inginer, cercetător gradul I, reprezentantul României la EUSA și FISU.

Premisele organizării acestui eveniment la standarde internaționale au vizat creșterea vizibilității potențialului cercetării științifice a viitorilor formatori în domeniu sub îndrumarea nemijlocită a coordonatorilor știinţifici și a prestigiului universităţii băcăuane la nivel național și mondial.

Programul manifestării poate fi vizualizat aici (.pdf)

16 AFIS A0 A1 A3

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.